Γενικοί Όροι Χρήσης - Μπεγλεράδικο | Begleradiko.gr

Δωρεάν αποστολή στην Ελλάδα για αγορές άνω των 50€ και σε Κύπρο για αγορές άνω των 120€.

Γενικοί Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

To begleradiko.gr αποτελεί το Διαδικτυακό Τόπο/Ιστοσελίδα και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, που διατηρεί και διαχειρίζεται η ελληνική Ομόρρυθμη Εταιρεία «Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με το διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΓΛΕΡΑΔΙΚΟ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μπαλάνου 36 στην πλατεία Άθωνος, στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 081408170/Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης Η Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε./ «ΜΠΕΓΛΕΡΑΔΙΚΟ», καλούμενη εφεξής στο παρόν ως «ΜΠΕΓΛΕΡΑΔΙΚΟ», είναι μία ελληνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται επί μακρόν στην κατασκευή και εμπορία ειδών λαϊκής τέχνης.

 

Οποιοδήποτε πρόσωπο επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας μας ή κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών, καλείται εφεξής στο παρόν για λόγους συντομίας ως «Χρήστης/Καταναλωτής».

 

 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 

Οι παρόντες αναγραφόμενοι Γενικοί Όροι Χρήσης, καθώς και οι τυχόν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες διεθνείς συνθήκες. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης του παρόντος καθορίζουν συνολικά τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησής σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας, καθώς και τη χρήση αυτού και διέπουν τη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως, που συνάπτεται μεταξύ αυτής και των Χρηστών/Καταναλωτών, για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Προτού επισκεφτείτε το Διαδικτυακό Τόπο και το Ηλεκτρονικό Κατάστημά μας και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, παρακαλείσθε όπως συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Η περαιτέρω πρόσβαση, χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.begleradiko.gr συνεπάγεται αυτόματα τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς, καθώς και με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους.

Η χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου από το Χρήστη/Καταναλωτή και οποιαδήποτε συναλλαγή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημά μας, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του ίδιου. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους παρόντες αναγραφόμενους Γενικούς Όρους Χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να μην προβείτε σε χρήση του διαδικτυακού τόπου μας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες, ενώ περαιτέρω διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν ακυρότητα κάποιου από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, αφορά το συγκεκριμένο όρο και μόνο και δε συνεπάγεται ακυρότητα του συνόλου των Γενικών Όρων Χρήσης, που παρατίθενται στο παρόν.

 

 • ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Ο Χρήστης/Καταναλωτής δηλώνει και εγγυάται ανεπιφύλακτα ότι θα χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά.

 

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Η ιστοσελίδα begleradiko.gr προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί προϊόντα λαϊκής τέχνης. Εγγυάται για τη ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα με την επιφύλαξη ότι μπορεί να υπάρχουν τυπογραφικά, τιμολογιακά και ορθογραφικά λάθη που προέκυψαν ακούσια ή λόγω διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι η τιμολόγηση των προϊόντων, καθώς και η διαθεσιμότητα τους μπορεί να μεταβάλλεται σε τακτά χρονικά διάστημα και ανάλογα με τα συναλλακτικά ήθη.

 

 • ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για πιθανά λάθη τα οποία παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα και αφορούν τις τιμές, τις πληροφορίες, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων, σε βαθμό που αυτά προέκυψαν από λάθος, τεχνικό πρόβλημα ή αμέλεια, αλλά εγγυάται την άμεση ενημέρωση και διόρθωσή τους, μόλις κάτι τέτοιο καταστεί αντιληπτό. Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στη παράδοση των προϊόντων, από τη στιγμή που το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί προς αποστολή στην ταχυμεταφορική, με την οποία συνεργαζόμαστε. Τέλος, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως που θα προκύψουν από τη λειτουργία ή τη χρήση της ιστοσελίδας.

 

 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Σας ενημερώνουμε ότι  η ίδια η ιστοσελίδα, όπως και όλες οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα σχέδια, τα γραφικά, καθώς και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται και αναρτώνται σε αυτήν αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας, σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και απαγορεύεται οποιαδήποτε ιδιοποίηση, καταγραφή και χρήση τους από τρίτους.  Τυχόν επαναπροβολή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, διάδοση ή μετάδοση από τρίτον των ανωτέρω για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς μπορεί να επιτραπεί μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής γραπτής άδειας της Εταιρείας μας. Αποδεχόμενος τους όρους ο Χρήστης/Καταναλωτής δύναται να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση της ιστοσελίδας, στο βαθμό που αυτή είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τους παρόντες όρους, αλλά και κατά τη συνήθη χρήση και τα συναλλακτικά ήθη.

 

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Εταιρεία μας καθιστά γνωστό προς τους Χρήστες/Καταναλωτές ότι σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύει, επεξεργάζεται, δημοσιοποιεί, εκμεταλλεύεται τα προσωπικά δεδομένα αυτών, ούτε επιτρέπει σε τρίτους την πρόσβαση σε αυτά και την περαιτέρω χρησιμοποίησή τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το Χρήστη/Καταναλωτή, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, η διεύθυνση αποστολής και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), παραμένουν απόρρητα και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διεκπεραίωση, την υποστήριξη και εκτέλεση της εκάστοτε συναλλακτικής σχέσης. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την αποστολή των εμπορευμάτων μας προς το Χρήστη/Καταναλωτή, τα προσωπικά στοιχείου αυτού καταστρέφονται αμέσως και ολοσχερώς. Περαιτέρω, η Εταιρεία δε συλλέγει, ούτε αποθηκεύει τραπεζικά δεδομένα κατά τις συναλλαγές του Χρήστη/Καταναλωτή με κάρτα. Οι συναλλαγές αυτές ολοκληρώνονται στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας. Επιπλέον, η Εταιρεία δε συλλέγει, ούτε αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα του Χρήστη/Καταναλωτή κατά τις συναλλαγές μέσω PayPal.

 

Ο Διαδικτυακός Τόπος της Εταιρείας μας χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία του. Στα cookies αποθηκεύονται πληροφορίες που χρησιμεύουν στην προσωποποίηση περιήγησης του Χρήστη/Καταναλωτή στην ιστοσελίδα. Ο νόμος επιτρέπει την αποθήκευση των απολύτως αναγκαίων για τη λειτουργία της ιστοσελίδας cookies στη συσκευή του Χρήστη/Καταναλωτή. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειάζεται η άδεια του τελευταίου. Ο Χρήστης/Καταναλωτής επιλέγει, κατά την είσοδό του στο Διαδικτυακό Τόπο, αν αποδέχεται την αποθήκευση των cookies που αναφέρονται στο αναδυόμενο παράθυρο, ή μπορεί να προχωρήσει στην επιλογή κάποιων εξ αυτών. Ο Χρήστης\Καταναλωτής δύναται να αλλάξει ή να καταργήσει τη συναίνεσή του, ανά πάσα στιγμή, μέσω της δήλωσης για τα cookies στο Διαδικτυακό Τόπο της Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε  τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο «Πολιτική για τα Cookies».

 

Η Εταιρεία, για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας του Χρήστη/Καταναλωτή, διαβιβάζει υποχρεωτικά σε τρίτο πρόσωπο τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του για την εκτέλεση της αποστολής της παραγγελίας, εφόσον ο τελευταίος επιθυμεί να λάβει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει και αγοράσει στο χώρο του.

Τα δεδομένα αυτά που διαβιβάζονται σε τρίτο πρόσωπο (αδειοδοτημένο μεταφορέα) είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση (Πόλη – Περιοχή, αριθμός/οδός) και το τηλέφωνο επικοινωνίας του Χρήστη/Καταναλωτή, αποκλειστικά για το σκοπό της εκτέλεσης της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας. Στην περίπτωση που ο Χρήστης/Καταναλωτής δεν επιθυμεί την παραπάνω περιγραφόμενη διαβίβαση των ελάχιστων προσωπικών στοιχείων του σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών μεταφορών, οφείλει να προσέλθει στο χώρο του φυσικού καταστήματος της Εταιρείας για να παραλάβει τα προϊόντα που έχει επιλέξει να αγοράσει. 

 

 • ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Σε όλες τις τιμές των προϊόντων, όπως αναγράφονται στο Διαδικτυακό Τόπο της Εταιρείας, συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α. Επιπρόσθετα, τα έξοδα μεταφοράς, καθώς και τελωνειακοί και λοιποί φόροι δεν συμπεριλαμβάνονται στις τιμές που συνοδεύουν το κάθε προϊόν.
Η Εταιρεία μας προκειμένου να κάνει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα ευκολότερη, γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη σας παρέχει τους ακόλουθους δυνατούς και ασφαλείς τρόπους πληρωμής. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης/Καταναλωτής δύναται να πληρώσει το αντίτιμο μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, με αντικαταβολή κατά τη παραλαβή του από την ταχυμεταφορική με την οποία συνεργαζόμαστε (ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής είναι εφικτός μόνο για παραγγελίες εντός Ελλάδος), μέσω PayPal, με μεταφορά του χρηματικού αντιτίμου σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί η Εταιρεία μας και αναφέρονται παρακάτω, με εξόφληση με μετρητά σε περίπτωση παραλαβής του προϊόντος από το φυσικό μας κατάστημα.

Αναλυτικότερα:

1) Πληρωμή μέσω κάρτας: Alpha e-Commerce

Η διαδικασία πληρωμής επιτυγχάνεται μέσω της πλατφόρμας της Alpha Bank.

2) Αντικαταβολή: Η Εταιρεία μας δίνει τη δυνατότητα στο Χρήστη/Καταναλωτή να πληρώσει το αντίτιμο του προϊόντος στον εξωτερικό μας συνεργάτη (υπηρεσία ταχυμεταφορών), κατά την παραλαβή του στο χώρο που έχει υποδείξει με την παραγγελία του. Συγκεκριμένα, η πληρωμή γίνεται σε μεταφορέα της υπηρεσίας ταχυμεταφορών «ACS Courier» κατά την παράδοση του προϊόντος. Με το συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, ο Χρήστης/Καταναλωτής επιβαρύνεται επιπλέον με το ποσό των δύο ευρώ (2€) για τη χρήση της υπηρεσίας, καθώς επιπρόσθετα και με τα έξοδα αποστολής, όπως αυτά αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο «Αποστολή Προϊόντων».

3) Κατάθεση/μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μας: Η Εταιρεία μας διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στις παρακάτω αναφερόμενες Τράπεζες, με τα στοιχεία που δίνονται. 

Αναλυτικά: Δικαιούχος Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, 

EUROBANK GR7702604570000140200094161
ALPHA BANK GR9401407090709002002016350
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ GR9301712150006215149014924

Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στο Χρήστη/Καταναλωτή να πραγματοποιήσει την παραγγελία του, μεταφέροντας το χρηματικό αντίτιμο στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας θα πραγματοποιηθεί όταν επιβεβαιωθεί η κατάθεση του χρηματικού ποσού.

4) Εξόφληση με μετρητά: Ο Χρήστης/Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το χρηματικό ποσό κατά την παραλαβή του προϊόντος, που ήδη έχει επιλέξει ηλεκτρονικά, απευθείας στο φυσικό μας κατάστημα που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Μπαλάνου 36 στην Άθωνος.

 

 • ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Η Εταιρεία μας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Χρήστη/Καταναλωτή, παρέχει διαφορετικούς τρόπους παράδοσης και παραλαβής. Ο Χρήστης/Καταναλωτής, κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του, δύναται να επιλέξει έναν από τους κάτωθι τρόπους παράδοσης/παραλαβής, αποδεχόμενος και τις επιπλέον χρεώσεις, που τυχόν τους συνοδεύουν. Συγκεκριμένα, τα μεταφορικά έξοδα για αγορές εντός Ελλάδας ανέρχονται στο ποσό των τριών ευρώ (3€), επιπλέον της αναγραφόμενης στην ιστοσελίδα τιμής. Η παράδοση γίνεται από εξουσιοδοτημένο εξωτερικό συνεργάτη (ταχυμεταφορέα) και συγκεκριμένα από την εταιρεία «ACS Courier». Ο χρόνος παράδοσης ανέρχεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για λόγους που δε συνδέονται με την εταιρεία μας ή από λόγους ανωτέρας βίας. Αναλυτικότερα:

* Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς στο Χρήστη/Καταναλωτή.
* Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία των μερών (επειδή πχ. τα στοιχεία σας δεν είναι σωστά καταχωρημένα).

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στο Χρήστη/Καταναλωτή, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Εταιρεία για τη διευθέτηση ραντεβού, να παραλάβει το προϊόν της παραγγελίας του απευθείας από το φυσικό μας κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Μπαλάνου 36, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

 

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 

Ο Χρήστης-Καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων, που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως που συνήφθη με την εταιρεία, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής ή παράδοσης των προϊόντων σε αυτόν. Απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η προηγούμενη τηλεφωνική ενημέρωση προς την Εταιρεία. Το προϊόν θα πρέπει να αποστέλλεται ακέραιο, μέσα στη συσκευασία την οποία τυχόν το παρέλαβε ο Χρήστης-Καταναλωτής, στην ίδια ακριβώς κατάσταση που βρισκόταν όταν παραδόθηκε σε αυτόν και χωρίς να φέρει φθορές, ζημίες ή ελαττώματα που άπτονται της ευθύνης του Χρήστη-Καταναλωτή.
Το αντίστοιχο χρηματικό αντίτιμο της σύμβασης θα επιστρέφεται στο Χρήστη-Καταναλωτή αμέσως με την παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρεία, είτε δια ζώσης, είτε με την καταβολή χρημάτων από την Εταιρεία σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει ο Χρήστης-Καταναλωτής, μετά από την επικοινωνία των μερών.
Σε περίπτωση αποστολής του προϊόντος προς την Εταιρεία, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν το Χρήστη-Καταναλωτή.

 

 •  ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας παρέχει τη δυνατότητα στο Χρήστη/Καταναλωτή να επισκέπτεται μέσω υπερσυνδέσμων (links) που περιέχει, διαφορετικές ιστοσελίδες, συνδέσμους και εφαρμογές για την καλύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτησή του. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν με τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους δικούς τους όρους χρήσης, συνεπώς η Εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη/Καταναλωτή σε αυτές. Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας μας, ο Χρήστης/Καταναλωτής μπορεί να μεταβεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας (Instagram, Facebook) και έχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης σε αυτά. Η μετάβαση αυτή ενδέχεται να απαιτεί τη σύνδεση ή την πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί σε αυτά. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τις μεθόδους σύνδεσης, τις πολιτικές απορρήτου και ούτε μπορεί να θεσπίσει κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στα μέσα αυτά. Ο Χρήστης/Καταναλωτής έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να ελέγξει τους γενικούς όρους χρήσης, τις πολιτικές απορρήτου, τις πολιτικές των cookies, καθώς και τους κανόνες προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων του, όπως αυτοί προβάλλονται στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε./ «ΜΠΕΓΛΕΡΑΔΙΚΟ»

Α.Φ.Μ. 081408170/Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΠΑΛΑΝΟΥ 36, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΘΩΝΟΣ), ΕΛΛΑΔΑ

Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310 256 635 – 6986610408

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL): [email protected]

FACEBOOK PAGE: https://www.facebook.com/begleradiko

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/begleradiko/